Skontaktuj
Się z Nami

01
Kontakt

Wybierz dział

Biuro

Sekretariat

Tel: 41/ 346-29-60
Wew: 213
Fax: 41/ 345-26-10
e-mail: dubr@pro.onet.pl

Prezes Zarządu

Norbert Delipacy
Tel: 41/ 346-29-60
e-mail:
n.delipacy@dubr.com.pl

Wiceprezes Zarządu

Edyta Lewandowska
Tel: 41/ 346-29-60
e-mail:
e.lewandowska@dubr.com.pl

Dział kadr i płac

Małgorzata Munnich
Tel: 41/ 346-29-60
Wew: 221
e-mail: g.munnich@dubr.com.pl

Dział księgowości

Główny Księgowy
Edyta Gołda-Dłubak
Księgowy
Przemysław Skrobisz
Tel: 41/ 346-29-60
Wew: 217
e-mail: e.golda@dubr.com.pl
e-mail: p.skrobisz@dubr.com.pl

Dział umów i rozliczeń

Magdalena Cabaj
Tel: 41/ 346-29-60
Wew: 216
e-mail: m.cabaj@dubr.com.pl

Dział oznakowania poziomego

Kierownik

Krystian Strzęp
Tel: 41/ 346-29-60
Wew: 218
e-mail: k.strzep@dubr.com.pl

Kierownik

Dariusz Lewandowski
Tel: 41/ 346-29-60
Wew: 220
e-mail: d.lewandowski@dubr.com.pl

Kierownik

Michał Czub
Tel: 41/ 346-29-60

e-mail: m.czub@dubr.com.pl

Dział robót montażowych i oznakowania pionowego

Kierownik

Rafał Solewicz
Tel: 41/ 346-29-60
Wew: 219
e-mail: r.solewicz@dubr.com.pl

Kierownik

Marcin Delipacy
Tel: 41/ 346-29-60
Wew: 222
e-mail: m.delipacy@dubr.com.pl

Działy techniczne

Dział zaopatrzenia

Dawid Trela
Tel: 41/ 346-29-60
Wew: 214
e-mail: d.trela@dubr.com.pl

Dział techniczny
Kierownik bazy i warsztatu

Wojciech Śnioch
Tel: 41/ 346-29-60
Wew: 214
e-mail: w.snioch@dubr.com.pl

Portiernia

Tel: 41/ 346-29-60
Wew: 225

Kontrakt Utrzymaniowy GDDKiA Kraków

Adam Strużyk

Tel: 607 150 524

02
Formularz

Napisz do nas

Wiadomośc zostanie przesłana na sekretariat i skierowana do odpowiedniego działu