Skontaktuj
Się z Nami

01
Kontakt

Wybierz dział

Biuro

Sekretariat

Tel: 41/ 346-29-60
Wew: 213
Fax: 41/ 345-26-10
e-mail: dubr@pro.onet.pl

Dział ofert, umów
i rozliczeń

Magdalena Cabaj
Tel: 41/ 346-29-60
Wew: 216
e-mail: m.cabaj@dubr.com.pl

Dział oznakowania poziomego

Kierownik

Dariusz Lewandowski
Tel: 41/ 346-29-60
Wew: 220
e-mail: d.lewandowski@dubr.com.pl

Kierownik

Krystian Strzęp
Tel: 41/ 346-29-60
Wew: 218
e-mail: k.strzep@dubr.com.pl

Dział robót montażowych i oznakowania pionowego

Kierownik

Rafał Solewicz
Tel: 41/ 346-29-60
Wew: 219
e-mail: r.solewicz@dubr.com.pl

Kierownik

Marcin Delipacy
Tel: 41/ 346-29-60
Wew: 222
e-mail: m.delipacy@dubr.com.pl

Działy techniczne

Dział zaopatrzenia

Dawid Trela
Tel: 41/ 346-29-60
Wew: 214
e-mail: d.trela@dubr.com.pl

Dział techniczny
Kierownik bazy i warsztatu

Wojciech Śnioch
Tel: 41/ 346-29-60
Wew: 214
e-mail: w.snioch@dubr.com.pl

Portiernia

Tel: 41/ 346-29-60
Wew: 225

02
Formularz

Napisz do nas

Wiadomośc zostanie przesłana na sekretariat i skierowana do odpowiedniego działu