O Nas

01
Wizja

Kim jesteśmy?

Firma powstała w 1989 roku jako prywatna inicjatywa osób związanych z szeroko rozumianą inżynierią ruchu.

Możemy pochwalić się wieloma terminowo i rzetelnie wykonanymi realizacjami na obszarze całej Polski, jak i również w krajach ościennych, co potwierdza długa lista referencji.

W początkowym okresie pod nazwą Przedsiębiorstwo Dróg i Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu „DUBR” Sp. z o. o., a od 2002 roku funkcjonując jako Przedsiębiorstwo „DUBR” Sp. z o. o., zajmując się produkcją i wykonawstwem znaków drogowych pionowych i poziomych, oraz innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprzez kolejne lata rozwijaliśmy swoją działalność zyskując dobrą opinię wśród inwestorów i stając się jedną z wiodących firm w Polsce w swojej dziedzinie.

Obecnie głównymi aspektami naszej działalności są usługi kompleksowego utrzymania dróg, a także usługi z zakresu szeroko rozumianej inżynierii ruchu drogowego. Należy tu wyszczególnić takie dziedziny jak letnie i zimowe utrzymanie dróg krajowych i autostrad, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, urządzenia bezpieczeństwo ruchu drogowego, utrzymanie oznakowania robót, oraz wykonywanie projektów tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.

02
Sukcesy

Nagrody i wyróżnienia