Dotacje unijne

Informacja o otyrzymaniu dofinansowania w ramach działania 1.5 Dotacja na kapitał obrotowy

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Umowa nr POPW.01.05.00-26-0068/20 o dofinansowaniu Projektu:Dotacja na kapitał obrotowy dla

Przedsiębiorstwa DUBR Sp. z o.o.

 

projekt i realizacja: www.amill.pl