Kontakt

02e Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy (strona www)

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo „DUBR” Sp. z o.o., ul. Łódzka 247D, 25-655 Kielce

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Prezes Zarządu
mgr Norbert Delipacy
Tel./fax 041/ 346-29-60, 345-26-10, 346-29-60 wew. 213
e- mail n.delipacy@dubr.com.pl

 

Wiceprezes Zarządu
mgr Edyta Lewandowska
Tel./fax 041/ 346-29-60, 345-26-10, 346-29-60 wew. 213

e-mail:e.lewandowska@dubr.com.pl

Sekretariat
............
Tel./fax 041/ 346-29-60, 345-26-10, 346-29-60 wew. 213
e-mail dubr@pro.onet.pl

Dział umów i rozliczeń
mgr Magdalena Cabaj
Tel./fax 041/ 346-29-60, 345-26-10, 346-29-60 wew. 216
e- mail m.cabaj@dubr.com.pl

 

Kadry
Małgorzata Munnich
Tel./fax 041/ 346-29-60, 345-26-10, 346-29-60 wew. 221
e-mail g.munnich@dubr.com.pl

Księgowość
Główny księgowy mgr Edyta Gołda-Dłubak

Księgowy mgr Przemysław Skrobisz
Tel./fax 041/ 346-29-60, 345-26-10, 346-29-60 wew. 217
e-mail e.golda@dubr.com.pl

p.skrobisz@dubr.com.pl

 

Dział oznakowania poziomego:

Dział oznakowania poziomego

Tel./fax 041/ 346-29-60, 345-26-10, 346-29-60

Kierownik
mgr inż. Dariusz Lewandowski
Tel./fax 041/ 346-29-60, 345-26-10, 346-29-60 wew. 220
e-mail d.lewandowski@dubr.com.pl

Kierownik
mgr Krystian Strzęp
Tel./fax041/ 346-29-60, 345-26-10, 346-29-60 wew. 218
e-mail: k.strzep@dubr.com.pl

 

 

Kierownik
mgr inż. Michał Czub
Tel./fax 041/ 346-29-60, 345-26-10, 346-29-60 wew. 226
e-mail: m.czub@dubr.com.pl

 

Dział robót montażowych i oznakowania pionowego

Kierownik

mgr inż. Rafał Solewicz
Tel./fax 041/ 346-29-60, 345-26-10, 346-29-60 wew. 219
e-mail: r.solewicz@dubr.com.pl

 

Kierownik

mgr Marcin Delipacy
Tel. 041/ 346-29-60, 345-26-10, 346-29-60 wew. 222

e-mail: m.delipacy@dubr.com.pl

 

Dział zaopatrzenia
Dawid Trela
Tel./fax 041/ 346-29-60, 345-26-10, 346-29-60 wew. 214

 email: d.trela@dubr.com.pl

 

Dział techniczny

Kierownik bazy i warsztatu
Wojciech Śnioch
Tel./fax 041/ 346-29-60, 345-26-10, 346-29-60 wew. 214

e-mail: w.snioch@dubr.com.pl

 

Portiernia
Tel./fax 041/ 346-29-60, 345-26-10, 346-29-60 wew. 225

Mapa dojazdu

projekt i realizacja: www.amill.pl