O firmie

Firma powstała w 1989 roku jako prywatna inicjatywa osób związanych z szeroko rozumianą inżynierią ruchu. W początkowym okresie pod nazwą Przedsiębiorstwo Dróg i Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu "DUBR" Sp. z o. o., a od 2002 roku funkcjonując jako Przedsiębiorstwo "DUBR" Sp. z o. o., zajmując się produkcją i wykonawstwem znaków drogowych pionowych i poziomych, oraz innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprzez kolejne lata rozwijaliśmy swoją działalność zyskując dobrą opinię wśród inwestorów i stając się jedną z wiodących firm w Polsce w swojej dziedzinie.

Obecnie głównymi aspektami naszej działalności są usługi z zakresu szeroko rozumianej inżynierii ruchu drogowego. Należy tu wyszczególnić takie dziedziny jak oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, urządzenia bezpieczeństwo ruchu drogowego, utrzymanie oznakowania robót, oraz wykonywanie projektów tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. Możemy pochwalić się wieloma terminowo i rzetelnie wykonanymi realizacjami na obszarze całej Polski, jak i również w krajach ościennych, co potwierdza długa lista referencji.

Obecna siedziba firmy mieści się w Kielcach przy ulicy Łódzkiej gdzie znajduje się biuro, oraz produkcja znaków pionowych i warsztaty naprawcze. Ponadto na ulicy Witosa w Kielcach posiadamy bazę magazynowo sprzętową wraz z budynkiem biurowym.

W naszej ofercie znajduje się:

 • Wykonywanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego metodą natryskowego nakładania farby,
 • Wykonywanie oznakowania poziomego grubowarstwowego za pomocą termoplastu nakładanego na gorąco, mas chemoutwardzalnych, oraz sprayplastem,
 • Wykonywanie oznakowania poziomego z taśm prefabrykowanych,
 • Uszorstnianie i odgmumianie nawierzchni dróg i lotnisk,
 • Usuwanie oznakowania i czyszczenie bez uszkodzenia nawierzchni dzięki najnowszej technologii wodnej,
 • Produkcja znaków pionowych, odblaskowych i zwykłych, oraz urządzeń BRD,
 • Wykonywanie tablic miejscowości, tabliczek z nazwami ulic,
 • Kompleksowe projektowanie zagadnień związanych z inżynierią ruchu,
 • Wykonywanie czasowych zmian w organizacji ruchu (wraz z projektem),
 • Roboty montażowo ? instalacyjne związane z oznakowaniem pionowym i zabezpieczeniem prowadzonych prac.

Posiadamy:

 • Specjalistyczny sprzęt do wykonywania oznakowania poziomego i pionowego,
 • Wieloletnie doświadczenie w wykonawstwie,
 • Wysoko wyspecjalizowaną kadrą.
Firma Dubr Kielce Sekretariat Dubr Kielce Hol I pi�to Dubr Kielce Hol parter Dubr Kielce
projekt i realizacja: www.amill.pl