Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

Technologie oznakowania poziomego, materiały i aplikacje.

Przez oznakowanie poziome cienkowarstwowe rozumie się aplikacje wykonane farbami nakładane warstwą o grubości 0,3-0,8mm.

Materiały:
Farby akrylowe charakteryzują się krótkim czasem schnięcia, dobrą przyczepnością do podłoża oraz dobrym pokryciem nawierzchni. Wykonywane w kolorach (białym, żótym i czerwonym).
Farby akrylowe o zwiększonej szorstkości do zastosowań głównie na lotniskach cywilnych i wojskowych oraz zastosowań miejskich bez użycia mikrokul szklanych.
Farby wodorozcieńczalne do stosowania na nawierzchniach przebitumowanych, gdzie występuje problem zmiany barwy wykonanego oznakowania z białej na rdzawo-pomarańczowy.
Nasza firma stosuje farby według potrzeb klienta takich marek jak min.: Bandax, Navigator, Kontur, oraz mikrokule szklane Interminglass, Sovitec, Swarco. Wszystkie materiały posiadają aprobatę techniczną dopuszczającą je do użycia na rynku Polskim

  • posiadamy jedną z największych w Polsce bazę specjalistycznego sprzętu do wykonywania prac w zakresie oznakowania cienkowarstwowego,
  • realizowane kontrakty nadzorujemy na bieżąco w zakresie prac i głównych parametrów pracy malowarek,
  • rocznie wykonujemy ponad 1 000 000m? oznakowania poziomego,
  • nasze prace uzyskują bardzo wysokie oceny Inwestorów.

Nasze doświadczenie i posiadany sprzęt pozwalają nam podjąć się wykonania najbardziej skomplikowanych i trudnych zadań.

projekt i realizacja: www.amill.pl