Oznakowanie poziome grubowarstwowe

Oznakowanie grubowarstwowe wyrónia się bardzo dużą trwałością, odpornością na ścieranie oraz doskonałą widocznością w dzień i w nocy. Można go stosować na drogach o dużym natęeniu ruchu, strefach obciążonych przemieszczaniem się ciękich pojazdów i miejscach gdzie oczekiwany okres trwałości jest największy (przejścia dla pieszych, linie bezwzględnego i warunkowego zatrzymania czy strzałki kierunkowe).

Do oznakowania grubowarstwowego zaliczane są materiały nakładane warstwą o grubości od 0,9 do 11mm i dzielą się na:

  • układane na gorąco oznakowanie termoplastyczne,
  • układane na zimno dwuskładnikowe oznakowanie chemoutwardzalne,
  • przyklejane lub wtapiane materiały prefabrykowane

Wspópracujemy z takimi producentami materiałów jak: 3M, Grawil, Triflex, Rembrantin.

Oznakowanie termoplastyczne
Tego typu oznakowanie wykonuje się przez podgrzanie sproszkowanej masy termoplastycznej do temp. 190-210oC i aplikacją przy użyciu extrudera, buta ciągnionego lub ręcznie przy użyciu plastomarkera, uzyskując warstwę kohezyjną przez ostudzenie. Oznakowanie to ze wszystkich technologii wyrónia najlepszy stosunek ceny do jakości
Zawiera w swoim składzie, w zależności od rodzaju oznakowania, do 40% kulek szklanych utrzymujących przez cały okres eksploatacji wymagane parametry. Charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie, wpływ warunków atmosferycznych oraz wytrzymałością na promieniowanie słoneczne i użycie solanki. Z uwagi na bardzo dobre właściwości może być stosowane na drogach miejskich i pozamiejskich. Jest wykonywane metoda linii strukturalnych (Drop On Line, Multi Dot), linii gładkich, linii akustycznych (Wygarbienie poprzeczne, Baretki) linii wytąaczanych lub linii wykonywanych metodą natryskową (Sprayplast). Linie termoplastyczne strukturalne wyróżnia bardzo dobra widzialność w dzień i w nocy nawet w warunkach dużej wilgotności czy podczas opadów deszczu umożliwiając właściwe odprowadzanie wody.
Zaletą ich są również własności akustyczne, dzięki którym przy najeżdżaniu słyszymy ostrzegający, głośny stukot.

Oznakowanie chemoutwardzalne
Ten typ oznakowania uzyskuje się mieszając w odpowiednich proporcjach jeden lub dwa składniki z utwardzaczem, które po ułożeniu uzyskują warstwę kohezyjną na drodze reakcji chemicznej. W skład masy chemoutwardzalnej wchodzą pigmenty, wypełniacze, żywice syntetyczne i mikrokule szklane. Oznakowanie wykonane tą masą uzyskuje przejezdność po 10 minutach jest szorstkie, odporne na działanie warunków atmosferycznych oraz roztworu chlorku sodu. Wymaganą odblaskowość uzyskuje się przez ciśnieniowe narzucenie, zaraz po aplikacji, mikrokul szklanych o odpowiedniej granulacji i wspóczynniku załamania światła.

Oznakowanie chemoutwardzalne jest wykonywane w technologii linii gładkich, strukturalnych, akustycznych oraz metodą natrysku o grubościach od 0,9 do 6mm. Najczęciej wykonywane ze względu na liczne zalety i mniejsze zużycie materiału jest oznakowanie strukturalne i akustyczne.
Cechuje je mniejsza lepkość i gęstość umożliwiająca zastosowanie natrysku a przez to cieńszej warstwy. Jest ona jednak dużo bardziej trwała od uzyskanej z użyciem farb rozcieńczalnikowych. Ma szerokie zastosowanie nie tylko przy wykonywaniu nowego, ale także przy naprawach zużywającego się, starego oznakowania grubowarstwowego dużo mniejszym kosztem.

Materiały prefabrykowane
Są grupą materiałów przyklejanych, wtapianych lub wbudowywanych, do których zalicza się:

  • masy termoplastyczne (premarki) przygotowane w arkuszach do wtapiania na gorąco jako linie segregacyjne, linie warunkowego lub bezwzględnego zatrzymania, przejścia dla pieszych oraz znaki przyklejane bezpośrednio na drodze.
  • naklejane folie do układania na nowych nawierzchniach jako linie segregacyjne i krawędziowe.
  • punktowe elementy odblaskowe naklejane na liniach segregacyjnych, krawędziowych oraz powierzchniach wyłączonych z ruchu.

Folie do układania są wielowarstwowymi materiałami w postaci taśm o szerokości linii oznakowania składającymi się z warstw polimerowych, wypełniaczy, materiałów uszorstniających oraz wzmacniających. Warstwa wierzchnia zawiera odporny na ścieranie polimer oraz kulki szklane zapewniające dobrą widoczność oznakowania w nocy. Jest profilowana, co korzystnie wpływa na odprowadzenie wody i zabezpiecza przed poślizgiem.

projekt i realizacja: www.amill.pl