Realizacje

Główne zrealizowane zadania w 2013 roku

 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska . Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy - Wykonanie docelowego oznakowania pionowego, montaż barier energochłonnych, wygrodzeń zabezpieczających ruch pieszych oraz oznakowania poziomego chemoutwardzalnego
 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc . Wykonanie docelowego oznakowania pionowego, montaż barier energochłonnych, wygrodzeń zabezpieczających ruch pieszych oraz oznakowania poziomego chemoutwardzalnego
 3. Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckiem Obszarze Metropolitarnym . Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego . Wykonanie tymczasowego oznakowania pionowego i poziomego oraz docelowego oznakowania pionowego, wygrodzeń zabezpieczających ruch pieszych i oznakowania poziomego cienkowarstwowego
 4. Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach - Wykonanie tymczasowego oznakowania pionowego i poziomego oraz docelowego oznakowania pionowego, wygrodzeń zabezpieczających ruch pieszych i oznakowania poziomego cienkowarstwowego
 5. Zaprojektowanie i wykonanie autostrady A-4 na odcinku Radymno (bez węzła) Korczowa - długości 22 km . Wykonanie docelowego oznakowania poziomego termoplastycznego
 6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+208 do km 56+741 na terenie gminy Suszec - etap II od km 53+816 do km 56+741 . Wykonanie docelowego oznakowania poziomego z taśm prefabrykowanych
 7. Budowa drogi ekspresowej S-2 odcinek Konotopa - Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S-79) w Warszawie etap II/1: droga ekspresowa S-79 na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Marynarska etap II/2: droga ekspresowa S-2 na odcinku węzeł Lotnisko - węzeł Puławska . Wykonanie docelowego oznakowania poziomego z taśm prefabrykowanych, mas termoplastycznych oraz premarków
 8. Usuwanie gumy, oraz ścieranie istniejącego oznakowania poziomego i jego odnowienie na pasie startowym i drogach kołowania Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie - Balicach

Główne zrealizowane zadania w 2012 roku

 1. Budowa obwodnicy m. Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski - granica państwa , Wykonanie docelowego oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego termoplastycznego
 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek , Wykonanie docelowego oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego chemoutwardzalnego
 3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granic województwa do wiaduktów ul. Krakowska w Kielcach - Wykonanie tymczasowego oznakowania pionowego i poziomego oraz docelowego oznakowania pionowego, wygrodzeń zabezpieczających ruch pieszych i oznakowania poziomego cienkowarstwowego
 4. Budowa drogi krajowej nr 78 na odcinku Północnej Obwodnicy Jędrzejowa . Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu z zakresu oznakowania pionowego i poziomego oraz docelowego oznakowania poziomego termoplastycznego
 5. Kontynuacja przebudowy drogi krajowej nr 9 Radom - Barwinek, czść 2 na odcinku od km 230+950 do km 249+238,82 Jasienica Rosielna - Iskrzynia - Wykonanie docelowego oznakowania poziomego chemoutwardzalnego
 6. Projekt i budowa autostrady A-2 Stryków - Konotopa na odcinku od km 449+100 do km 456+239,67 . Wykonanie docelowego oznakowania poziomego termoplastycznego
 7. Budowa autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów na odcinku od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód km 574+300 - 581+250 . Wykonanie docelowego oznakowania poziomego chemoutwardzalnego
 8. Budowa drogi ekspresowej S-19 odcinek Stobierna - Rzeszów . Wykonanie docelowego oznakowania poziomego chemoutwardzalnego
 9. Montaż barier energochłonnych w ciągu autostrady A-2 Stryków - Konotopa na odcinku A od km 365+261,42 (od węzła Stryków I bez węzła)
 10. Budowa obwodnicy m. Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice - Korczowa . Wykonanie docelowego oznakowania poziomego chemoutwardzalnego
 11. Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego/łódzkiego - Radziejowice . Wykonanie docelowego oznakowania poziomego chemoutwardzalnego
 12. Usuwanie gumy, oraz ścieranie istniejącego oznakowania poziomego i jego odnowienie na pasie startowym i drogach kołowania Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie - Balicach

Główne zrealizowane zadania w 2011 roku

 1. Mała Pętla Świętokrzyska etap 2: w tym: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku Nowa Słupia ? Wólka Milanowska, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 753 na odc. Huta Nowa ? Wólka Milanowska - Wykonanie docelowego oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego termoplastycznego
 2. Zaprojektowanie i budowa wylotu wschodniego z Kielc drogi S-74 na odcinku miejskim oraz drogi S-74 na odcinku poza miejskim od granicy Kielc do Cedzyny z włączeniem do istniejącej drogi krajowej nr 74 w Cedzynie - Wykonanie docelowego oznakowania pionowego, montaż barier energochłonnych, wygrodzeń zabezpieczających ruch pieszych oraz oznakowania poziomego chemoutwardzalnego i z taśm prefabrykowanych
 3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Nowa Słupia - Ostrowiec Świętokrzyski wraz z obwodnicą - Wykonanie docelowego oznakowania pionowego, wygrodzeń zabezpieczających ruch pieszych oraz oznakowania poziomego termoplastycznego
 4. Montaż barier drogowych jednostronnych stanowiących zabezpieczenie konstrukcji bramowych w ramach wbudowania Elektronicznego Systemu Poboru Opłat
 5. Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Skarżysko Kamienna - Występa, obwodnica miejscowości Suchedniów, Ostojów, Łączna i Występa . Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu, docelowego oznakowania poziomego termoplastycznego oraz z taśm profilowanych

Główne zrealizowane zadania w 2010 roku

 1. Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut Część III. Ropczyce - Klęczany o długości 12858 m, odcinek 4. Ropczyce - Sędziszów o długości 7140 m, odcinek 5. Sędziszów - Klęczany o długości 5718 m . Wykonanie oznakowania poziomego chemoutwardzalnego
 2. Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa .
 3. Łańcut Część II. Pilzno - Ropczyce o długości 23099 m . Wykonanie oznakowania poziomego chemoutwardzalnego

Ponadto realizowaliśmy i realizujemy zadania z oznakowania poziomego i pionowego dla inwestorów instytucjonalnych takich jak min:

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
 2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
 3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
 4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
 5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
 6. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
 7. Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
 8. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
 9. Miejski Zarzód Dróg w Rzeszowie
 10. Miejski Zarząd Dróg w Słupsku
 11. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
 12. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 13. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
 14. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
 15. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
 16. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei Wrocław
projekt i realizacja: www.amill.pl