Uszorstnianie i odgumianie

Odgumianie lotnisk
Jednym z głównych problemów na pasie startowym lotniska jest osadzanie się gumy i utrata przyczepności przez lądujące samoloty. Nasza firma oferuje kompleksową obsługą lotnisk w zakresie odgumiania, usuwania oznakowania poziomego przy użyciu najnowszej technologii wodnej z systemem zbierania

Prace wykonywane naszą maszyną charakteryzują się wysoką jakością i wykonywane są terminowo, oraz w sposób optymalny pod względem technicznym i ekonomicznym. Firma zatrudnia wysokiej klasy specjalistów posiadających niezbędne uprawnienia do prowadzenia prac związanych z usuwaniem oznakowania poziomego oraz gumy z powierzchni lotniska. Technologie używane przy w/w pracach sprzyjają ochronie środowiska naturalnego i nie zanieczyszczają czyszczonych powierzchni. Czas opuszczenia płyty lotniska nie przekracza pięciu minut, co umożliwia prowadzenie prac również w ciągu dnia.

Czyszczona nawierzchnia jest w stanie umożliwiającym bezpośrednio po zakończeniu prac, lądowanie i start samolotów, bez konieczności dodatkowego jej porządkowania. Zastosowana technologia nie uszkadza również mas zalewowych łączących płyty lotniska.
Przedsiębiorstwo DUBR stosuje w swych pracach nowoczesny sprzęt, który stanowi jego własność.

Kadra wykonująca powierzone prace charakteryzuje się wysokim stopniem profesjonalizmu, gdzie świetnemu przygotowaniu zawodowemu towarzyszy prawidłowa organizacja pracy i jej pełne bezpieczeństwo.

Uszorstnianie nawierzchni
W przypadku, gdy istniejąca nawierzchnia drogi nie spełnia parametrów szorstkości SRT istnieje możliwość dzięki zastosowaniu urządzenia ?Waterblasting Stripe-Hog? za pomocą wody o wysokim ciśnieniu przywrócił wymagane parametry SRT.

projekt i realizacja: www.amill.pl