Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu (UBR)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of „de Finibus Bonorum et Malorum” (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, „Lorem ipsum dolor sit amet..”, comes from a line in section 1.10.32.

Separatory drogowe

Separatory drogowe wykonane są z polietylenu, w kolorze białym i czerwonym. Możliwe jest wypełnienie ich wodą lub piaskiem. Stosowane są w pracach drogowych i mostowych do czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego, a w szczególności rozdzielenia pasów oraz zagrodzenia powierzchni wyłączonych z ruchu. Połączone są szeregowo za pomocą łącznika wciskowego.

Osłony i bariery energochłonne

Osłony i bariery energochłonne są wysoce zaawansowanym rozwiązaniem ograniczającym skutki najechania pojazdów na obiekty znajdujące się w pasie drogowym. Należą do czynnych urządzeń bezpieczeństwa drogowego takich jak urządzeń, z którymi pojazd wchodzi w kontakt podczas kolizji.

Azyl segmentowy

Azyl segmentowy jest elementem bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonanym z granulatu gumowego. Charakteryzuje sią dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz szybkością i łatwością montażu. Krawędzie oklejone są taśmą odblaskową, co poprawia jego widoczność w nocy. Dzięki budowie segmentowej można uzyskać odpowiednią wielkość.

Progi zwalniające

Progi zwalniające są wysoko efektywnym sposobem ograniczenia prędkości ruchu pojazdów w miejscach, gdzie nadmierna prędkość może okazać się szczególnie niebezpieczna.

Lustra drogowe wypukłe

Lustra drogowe wypukłe o zwiększonym kącie obserwacji, stosuje się w miejscach, gdzie stojące przy drodze budynki, słupy, drzewa itp. ograniczają widoczność kierującymi pojazdami

Kocie oczka

Kocie oczka element odblaskowy do oznakowania poziomego nawierzchni dróg. Są istotnym elementem dla sprawności ruchu drogowego, jego kierunkowania oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników dróg.
Kierowcy dostrzegają zalety tej technologii ? zwiększona widoczność pasa ruchu podczas opadów deszczu oraz we mgle. Podczas jazdy z prędkością 90km/h kierowca ma znacznie więcej czasu na reakcją.